Néhány fontos szó a hiteles fordításról

hiteles fordítás

Manapság nem nehéz feladat fordítóirodát találni Magyarországon. Azt azonban ne felejtsük el, a hiteles fordítás egészen más dolog! Noha a magyar jogrendben nincs külön jogszabály, ami egyértelműen meghatározná a hiteles fordítás fogalmát, az irányadó jogi normák azonban elég alapot adnak ahhoz, hogy biztosan meg tudjuk azt határozni.

Először is nem minden fordító vagy szervezet adhat ki hiteles fordítást, csak az, amelyik erre felhatalmazást kapott. Ezt a fajta tevékenységet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. felügyeli. Mitől lesz hiteles egy fordítás? Többek között attól, hogy a fordító a célnyelvet és a forrásnyelvet egyaránt jól ismeri, természetesen a lehető legnagyobb szöveghűséggel fordít.

Itt félre kell rakni a stílusérzéket, a javító szándékot, csak az számít, ami le van írva. Ami pedig talán a legfontosabb, a kész szöveget a fordítótól függetlenül egy másik szakember, aki mind a két nyelvet legalább olyan szinten ismeri, mint a fordító, nyelvi szempontból lektorálja. Ha a lektor elfogadja a szöveget, már csak a formai követelményekre kell odafigyelnünk.

A hiteles fordítás ugyanis az eredetit nemcsak tartalmilag, de alaki formában is pontosan követi. Ez különösen fontos akkor, ha a forrásdokumentum listát tartalmaz vagy valamilyen kitöltött formanyomtatvány, mint például az anyakönyvi kivonat. A kész dokumentumot pecséttel kell ellátni, ami igazolja a hitelességét. Amennyiben az eredeti e-dokumentum, a hiteles fordítás is e-dokumentum formában születik.